Velge luftrenser

Velge luftrenser

ren luft by

Hvordan velge luftrenser? En guide for å velge riktig luftrenser for deg.
Gå rett til:

Hvilken luftrenser er best


Hvorfor luftrenser?
Det finnes mange gode grunner til å kjøpe en god luftrenser.

 •       Allergi for pollen, midd, støv, mugg
 •       Beskyttelse mot forurensning i byene (trafikk, veistøv, diesel, vedfyring)
 •       Beskyttelse mot sykdom
 •       Beskytte sårbare personer (nyfødte, eldre, syke)

Allergi
De som er allergiske vet ofte om det selv, og hva de er allergisk mot. De vet også hvor viktig det er å ha en god luftrenser, og de vet hvilke sesonger der de er avhengige av å bruke den. Sesongen for dem som har allergi starter som regel når sola titter frem om våren, og avhengig av hva man er allergisk mot, så kan det vare til godt over sommeren.

Luftveisproblemer
Problemene med luftveier kan skyldes mye. Ofte er det partikler i luften som forårsaker dette. Små partikler kan komme inn i lungene, og gå videre inn i blodet. På den måten kan hele kroppen påvirkes av for mye partikler i luften. Ofte er det sånn at jo mindre partiklene er, jo mer skade kan de gjøre!

Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS sier at «Man bruker ikke luftrenser bare for å lindre sine problemer. Mange bruker luftrenser også for å hindre at man skal få problemer.»

Luftrenser bør altså brukes preventivt for å redusere faren for å utvikle sykdom, overfølsomhet og allergi.

Sesonger
For mange er en luftrenser et sesongprodukt. De fleste tenker å pollensesongen. Som vi vet kan pollensesongen vare lenge, om man reagerer på flere typer pollen.

I tillegg til dette kommer vintersesongen. Om vinteren er det mange som får problemer med:

 •       Svevestøv fra veitrafikk
 •       Partikler fra bensin og dieselmotorer
 •       Sot fra vedfyring
 •       En god mix med smog fra trafikk, industri og annen menneskelig aktivitet

Sykdom
Mange sykdommer smitter gjennom luften, og den siste tidens pandemi har satt et enormt fokus på dette. Vi har blitt mer og mer klar over at virus og mikroorganismer kan smitte via bittesmå dråper i luften. En god luftrenser vil kunne fjerne mye av dette, og dermed redusere faren for å bli smittet. Enkelte luftrensere har også egne systemer både for å fange og for å nøytralisere virus i luften.

Hvordan måle luftkvaliteten
Luftkvalitet er et stort tema, og det er ikke enkelt å gi et kort og enkelt svar på om luftkvaliteten er god eller dårlig. Man kan ikke ta ett tall og ut fra det si om det er bra eller dårlig. Luftkvalitet består av mange ting, slik som:

 •       Innhold av CO (karbonmonooksid)
 •       Innhold av CO2 (karbondioksid)
 •       Innhold av NO2 (Nitrogendioksid)
 •       Temperatur og luftfuktighet
 •       Innhold av en rekke forskjellige kjemikalier (VOC)
 •       Innhold av partikler

Innholdet av partikler kan igjen deles opp etter størrelsen på partiklene. Dette benevnes ofte med PM 0,1, PM 2,5, PM 10 og så videre, der lavt tall viser til små partikler og stort tall viser til store partikler. Partikler med forskjellig størrelse har forskjellige egenskaper og fanges på forskjellig måte i filtrene. Skal man velge ett tall å se på, så benyttes ofte PM 2,5. Generelt er det de små partiklene som er de farligste.

Hvilken luftrenser skal jeg velge? Hvilken luftrenser er best?
Vi får ofte spørsmål om hvilken luftrenser som er best. Det er det ikke så lett å svare på. Det er mange kriterier å velge ut fra. Noen er gode til en ting, mens andre er gode til andre ting. Noen vektlegger en egenskap, mens andre vektlegger noe annet. Vi vil her gi dere noen ting man bør tenke på når man skal finne den luftrenseren som er best for deg. Her er noen av tingene du bør vurdere:

 •       Type filter
 •       Størrelse på filter
 •       Luftgjennomstrømning
 •       Tilgang på luftfilter
 •       Pris på luftrenser og pris på luftfilter
 •       Design
 •       Funksjoner
 •       Mulighet for å kople luftrenseren opp mot telefonen

Type filter
De fleste kjenner begrepet HEPA-filter. Dette begrepet sier ikke noe om hvordan luften renses, men kun noe om hvor godt luften renses. Det finnes flere klasser av HEPA-filter, alt etter hvor godt de renser luften. H-13 fjerner flere partikler enn for eksempel E-11. Samtidig vil H13 gi mindre luftgjennomstrømning fordi det er tettere.


HEPA-filter

Som sagt er ikke et HEPA-filter en bestemt type filter, kun en betegnelse på hvor godt filteret er. Likevel har det etablert seg en praksis å kalle gode fiberbaserte filter for HEPA-filter på folkemunne, så vi benytter den betegnelsen også her. Med den folkelige betydningen er et HEPA-filter et filter av fiber på kryss og tvers der partiklene setter seg fast når de forsøker å passere gjennom filteret. HEPA-filter kalles ofte for et mekanisk filter, siden partiklene fester seg mekanisk til filteret. Her ser du et bilde av et typisk HEPA-filter.

Hvilket HEPA-filter med kull?

Fordeler med HEPA-filter

 •       Effektivt
 •       Enkelt å bruke
 •       Enkelt å bytte
 •       Relativt billig

Ulemper med HEPA-filter

 •       Selv om nye filter er billige, så er det likevel en kostnad
 •       Filter kan være vanskelig å få tak i over tid. Hvor lenge vil leverandøren selge slike filter? Hvor lenge vil produsenten eksistere?
 •       Effekten vil reduseres over tid, etter hvert som filteret fylles opp med partikler
 •       Lager lyd, da en vifte må trekke luften gjennom filteret

Se oversikt over luftrensere med HEPA-filter her


HPP-filter
HPP betyr High Performance Particle filter. HPP er et elektrostatisk filter. Dette er et spesielt filter som gir en elektrisk ladning til luften som passerer. Når de positivt elektrisk ladede partiklene kommer i kontakt med den negativt elektrisk ladede metallplaten inne i filteret festes partiklene til platen ved elektrisk ladning.

Hvordan virker et hpp elektrostatisk luftfilter

Fordeler med HPP

 •       Veldig billig i bruk, da filteret aldri behøver å byttes (kun vaskes)
 •       Mister ikke effekt over tid
 •       Mindre motstand i filteret gir lavere strømforbruk
 •       Ikke bruk og kast slik som med tradisjonelle HEPA-filtre
 •       Ofte mer stillegående siden luften ikke må tvinges gjennom et mekanisk filter
 •       Mer bærekraftig da det ikke er filter med bruk og kast

Ulemper med HPP

 •       Dyrt å erstatte filter dersom det skulle gå i stykker (men skal normal vare hele maskinens levetid)
 •       Du må rense det selv, som er litt mer arbeid enn å kun bytte et HEPA-filter

Se oversikt over luftrensere med elektrostatisk HPP-filter her.

Andre filtre
Som regel kombineres hovedfilteret med andre filtre:

 •       Forfilter som tar de store partiklene. Dette kan enkelt renses og gjør at hovedfilteret ikke fylles opp av de store partiklene
 •       Kullfilter som fjerner lukter og kjemikalier i lufta (VOC)


Velg riktig størrelse luftrenser
En av de viktigste tingene du skal gjøre er å finne riktig størrelse luftrenser. Husk at de fleste kjøper en for liten luftrenser. En liten luftrenser renser ikke skikkelig, filteret blir fort tett og siden man må kjøre viften på full gass blir ofte lydnivået høyt. En generell anbefaling er å kjøpe en større luftrenser enn du tror du trenger, og heller kjøre den saktere for å få riktig effekt, og dermed lengre levetid på filter og vifte.

Veldig mange leverandører skriver hvor mange kvadratmeter luftrenseren passer for, men husk at det ikke er noen standarder for dette. En produsent kan påstå hva som helst, uten at det er noen bransjestandard å henvise til. Se heller på viftekapasiteten.

Skal du gjøre det riktig, så bør du foreta noen små matematiske øvelser. Finn først ut hvor stort volum du skal rense. Volumet finner du ved å ta arealet og gange med høyden, som normalt er 2,4 meter.

Eksempel:
La oss si at du skal rense luften i et rom som er 4 x 5 meter, altså 20 kvadratmeter. Gang dette med høyden på 2,4 meter og du får et volum på 20 x 2,4 = 48 kubikkmeter (m3).

Deretter må du vurdere hvor stort behov du har for å rense. Skal du bare rense litt, så kan det holde å sirkulere luften 3 ganger i timen. For «vanlige» behov bør luften renses 5 ganger i timen, mens de med store problemer bør rense luften 8 ganger i timen.

La oss si du har «normalt» behov for å rense. Da bruker du faktor 5. Volumet var altså 48 m3, som skal ganges med 5. Da får du 48 x 5 = 240 m3. Luftrenseren bør altså ha en viftekapasitet på 240 m3 / time. Det er dette du skal se etter. Husk nå på at en luftrenser kan bråke mye når den kjøres på full fart, så du vil gjerne ha en som kan kjøres på middels hastighet men likevel rense godt. Du bør altså se etter en luftrenser med viftekapasitet på vesentlig mer enn 240 m3 til dette rommet på 20 kvadratmeter.

Har ikke produsenten oppgitt viftekapasiteten så bør du være skeptisk. Husk også at lydnivået bør oppgis ved en bestemt viftehastighet. Ofte ser vi optimistiske verdier målt ved minimum viftehastighet. På så lav viftehastighet får du liten renseeffekt.

Se tabell med oversikt her

Design
Design og utseende er viktig for mange. Passer luftrenseren til ditt interiør? Har den en farge som passer? Liker du stilen? Her er vi alle forskjellige, og du må se på hva du liker.

Plassering
Ideelt sett bør luftrenseren stå midt i rommet, men det er sjeldent mulig. Har du et ventilasjonsanlegg, så sett den gjerne der luften fra ventilasjonsanlegget kommer (ikke der luften suges ut). Har du gode gamle ventiler i veggene, så sett den gjerne i nærheten av disse.

Finn også ut hvilket rom den skal stå i. Skal du bare ha en luftrenser så bør den stå i det rommet du oppholder deg mest. Som regel er dette soverommet. Selv om du sover med åpent vindu, så er det ofte her mye av forurensningen kommer inn.

Husk også at selv om en luftrenser er oppgitt til å rense både 60 eller 100 m2, så renser den i praksis sjeldent mer enn det rommet den står i. Mens en avfukter kan klare å tørke en hel bolig, siden fuktighet flytter seg lett gjennom luften, så vil en luftrenser bare klare å rense det rommet der den står. Slik sett kan det være bedre å ha to små rensere i hvert sitt rom, enn en stor i midten.

Pris
Det er store prisforskjeller på luftrensere. Man kan få dem fra 1.000 kroner for de enkleste og godt over 10.000 kroner for det som er skikkelig high end. Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS sier at de selger flest luftrensere i prisklassen rundt 3.000 til 4.000 kroner, og at man i denne prisklassen ofte får en god luftrenser som gjør en skikkelig jobb.

Lyd
Lyd er viktig for mange. Generelt kan vi si at en stor luftrenser på lav fart bråker mindre enn en liten luftrenser på full fart. De fleste luftrensere lager bare viftesus, men dette kan være forskjellig fra produsent til produsent. Mange oppgir antall desibel, og dette sier mye, men lyd er individuelt og forskjellig og er du lydhør kan du irritere deg over variasjoner i viftehastighet eller små tikkelyder som kommer og går. Kjøp en luftrenser av god kvalitet!

Tilleggsfunksjoner
Mange luftrensere har flere funksjoner i tillegg til filter. Det kan være ting som:

 •       Ionisering av luften, for å hjelpe til med å fange partiklene
 •       PlasmaWave og andre løsninger for å uskadeliggjøre virus
 •       Partikkelsensor
 •       Wifi og mulighet for app

Partikkelsensor og automatikk
Jarle Karlsrud hos Bedre Inneklima AS sier at hvis du skal koste på deg en tilleggsfunksjon, så er det en partiklensensor som kan styre viftehastigheten. Da vil viften gå sakte når det er ren luft, og skulle bikkja riste på seg starter luftrenseren automatisk opp og renser luften. Det er en kjekk funksjon, Da har du høy viftehastighet og høyt lydnivå kun når det faktisk er behov for det.

Tilgjengelighet for filter
En luftrenser uten filter har ingen verdi. De fleste luftrensere trenger nye filtre to ganger i året. Hvis leverandøren ikke finnes lengre, eller om de har sluttet å selge filter til din modell så hjelper det ikke om du har den beste eller billigste luftrenseren i verden. Pass på å kjøpe luftrenser fra noen som også har filter til din modell den dagen du trenger det. Ta også en titt på kostnaden ved å kjøpe nytt filter.

Hybride løsninger
Som regel er hybride løsninger, altså apparater som skal gjøre to ting, en dårlig ide. Ofte blir det for mange kompromisser. Likevel finnes det faktisk en del gode hybrider innen luftrensing. Det finnes både luftfuktere og luftavfuktere med skikkelige HEPA-filtre, som renser luften godt både mens de tilsetter eller fjerner fuktighet, eller om de brukes som ren luftrenser i andre sesonger. Her er det ofte gode kjøp om du kan finne noe som passer til ditt behov.

Luftvasker
Det finnes luftfuktere som renser luften gjennom vann. Dette er svært effetive luftfuktere, som også renser luften godt. Dette kalles for luftvaskere.

Fordel med luftvasker

 • Trenger ikke bytte filter, billig i bruk
 • Gir fuktighet når du trenger det
 • Miljøvennlig

Ulemper med luftvasker

 • Kan gi for mye fuktighet om sommeren, husk å lufte
 • Du må bytte vann og rense apparatet. Noe mer jobb enn å bytte filter i en vanlig luftrenser

Se oversikt over luftvaskere her.

Oversikt og tallenes tale
I tabellen under finner du målbare verdier for en rekke luftrensere som er tilgjengelig på det norske markedet. Finn ut hva som er viktig for deg, og velg den modellen som passer dine ønsker og ditt behov:

Oversikt utvalgte luftrensere
Model Fabrikantens
areal (m2)
Vifte-
kapasitet
(m3/time)
Areal
middels
problem
(m2) *
Area
lite
problem
(m2) **
Type
luftfilter
Kull-
filter
Ionisering Wifi
og app
Lyd
lav (dB)
Lyd
høy (dB)
Auto Plasma
Wave
Winix
Compact
50 250 21 35 HEPA Ja Nei Nei 26 47 Ja Ja
Winix
Zero
99 390 33 54 HEPA Ja Nei Nei 27 51 Ja Ja
Winix
Zero Pro
120 470 39 65 HEPA Ja Nei Nei 28 55 Ja Ja
Meaco
Clean 76×5
32 380 32 53 HEPA Ja Ja Ja 25 56 Ja Nei
Stylies
Pegasus
50 120 10 17 HPP Ja Ja Nei 34 55 Nei Nei
Air&Me
Lendou
35 300 25 42 HEPA Ja Ja Ja 37 60 Ja Nei
Air&Me
Buldair
15 68 6 9 HEPA Ja Ja Nei 31 35 Nei Nei
LIFAair
LA352
60 366 31 51 HEPA Ja Nei Ja 33 66 Nei Nei
LIFAair
LA502
110 450 38 63 HEPA Ja Nei Ja 34 63 Nei Nei
Boneco
H400
60 100 8 14 HEPA Nei Nei Ja 25 55 Nei Nei

* = Luften passerer gjennom filteret 5 ganger i timen
** = Luften passerer gjennom filteret 3 ganger i timen