Avfukter, Spørsmål og Svar

Treningsrom og helsestudio

Avfukter på helsestudio

AVFUKTER TIL TRENINGSROM, HELSESTUDIO, GYM
Treningsrom blir ofte veldig fuktige på grunn av all svettingen og all den intensive pustingen som foregår der. Holder du luftfuktigheten på et riktig nivå så vil luften føles mye mer behagelig, og du vil redusere faren for kondens, mugg og dårlig lukt. 

Siden temperaturen i slike rom som regel er høy vil en kompressorbasert avfukter være det riktige. Vi vil anbefale å velge en maskin med ganske høy kapasitet, for å sikre at fuktigheten ikke stiger for mye når rommet pluitselig er i bruk av mange mennesker.

Bildet over viser en Meaco 20L som vi har levert til et treningsstudio. Dette treningsstudioet har to slike maskiner, plassert på hver sin side av lokalet for å tørke mest mulig effektiv.