Avfukter, Spørsmål og Svar

Sorpsjonsavfukter i garasje

Sorpsjonsavfukter for garasje med motorsykler
Mange har verdifulle ting i garasjen sin. Dette kan være bil, motorsykkel, verktøy, tråsykkel eller møbler som stårt til lagring. Blir det for fuktig, så vil ting kunne ruste, og alt som er av organisk materiale (treverk, tekstil, skinn etc) vil kunne få mugg, jordslag og svertesopp. Hvordan unngå dette?

For å få fuktigheten ned bør man bruke en luftavfukter. I en garasje blir det kaldt, og derfor bør man absolutt bruke en sorpsjonsavfukter. Arida S12 er et godt eksempel på en slik sorpsjonsavfukter.

Denne type luftavfukter fungerer på følgende måte:

  1. Avfukteren suger luft fra rommet som skal tørkes. Avfukteren kan enten stå i rommet som skal tørkes, eller den kan stå et annet sted og suge via en slange.
  2. Avfukteren tørker luften, og blåser den tørre luften tilbake til rommet. Dette kan blåses direkte tilbake, eller om avfukteren står et annet sted kan det blåses tilbake fia en slange.
  3. Fuktigheten blåses ut av byget, ut til friluft, via en slange.

Nedenfor ser vi et eksempel på hvordan dette kan monteres:

 Avfukter plassert på loftet
I dette tilfellet er avfukteren plassert på loftet over garasjen. De to store hvite slangene suger luft fra garasjen, og blåser tørr luft tibake. Den lille grå slangen øverst til høyre blåser fuktigheten ut til friluft.

Slanger for tørr luft garasje avfukter

Bildet over viser hvordan slangene ligger oppå isolasjonen i taket. Luften blåses til og fra garasjen gjennom ventiler som vist under.

Tallerkenventil for luft til avfukter

Hygrostat
Det er viktig å bruke en hygrostat når man skal montere en avfukter. En hygrostat passer på å holde luftfuktigheten konstant, slik en termostat på en varmeovn holder temperaturen konstant. For avfukterene Arida Pro S8 og Arida Pro S12 har man to muligheter for hygrostat:

  1. Begge disse avfukterene har en innebygget hygrostat. Den måler luftfuktigheten i luften som passerer gjennom avfukteren. Den vil slå avfukteren av og på i henhold til ønsket fuktgihetsnivå. Denne hygrostaten medfølger.
  2. Som tilleggsutstyr kan man få en ekstern hygrostat. Denne vil måle luftfuktigheten der den eksterne hygrostaten er plassert. Det vil også være enklere å justere hygrostaten dersom den står tilgjengelig, og ikke på loftet sammen med selve avfukteren.

Denne kunden har valgt en ekstern hygrostat, og har hengt den på veggen i rommet som skal holdes tørt.

Hygrostat for luftavfukter sorpsjon garasje

Variasjoner i luftfuktighet er normalt
Noen ser for seg at luftfuktigheten i rommet skal være helt stabil. Det er den ikke. Luftfuktigheten vil variere  avhengig av flere forhold:

  • lufttemperatur
  • luftfuktighet ute
  • ventilasjon
  • tilført fuktighet fra biler som kommer inn, med vann / snø på

Vår kunde i dette tilfellet er ekstra interessert, og har målt luftfuktigheten over tid. Nedenfor ser du verdiene for de første dagene i bruk. (Merk at det ofte tar to uker å få stabilisert fuktigheten, da det er mye fukt som skal ut fra treverk i vegger og betong i gulv)

På grafen under ser vi hvordan fuktigheten varierer. Luften er tørket og holder seg tørr helt frem til en våt bil kjøres inn. Den våte bilen tar med seg mye vann inn i garrasjen, som må tørkes bort. Derfor er det naturlig at luftfuktiugheten stiger mens bilen tørker. Over tid vil avfukeren fjerne dette.

Luftfuktighet varierer i garasjen

Lurer du på noe mer?
Ring Bedre Inneklima AS på 33470100 om du har spørsmål, enten før bestilling eller ved montering.