Baby og barn

Luftrenser på barnerom

Joakim i Sverige er en engasjert kunde. Han vil gjerne sørge for ren luft for sitt barn, naturlig nok. For å gjøre dette har han gått til anskaffelse av en luftrenser LightAir CellFlow Mini. Dette er en luftrenser til en overkommerlig pris som er veldig god til å fjerne de virkelig små partiklene i luften. Det er disse små partiklene som er mest skadelig for lunger og blodomløp.

Ikke bare ønsker Joakim å rense luftem for sin datter, men han har ogå lånt seg måleutstyr for å se hvordan tilstanden er. Han har sendt oss bilder av to målinger. Den ene målingen har han tatt før han startet luftrenseren, og den viser at det var et partikkelnivå på 222. Etter at luftrenseren var brukt på full fart i 45 minutter var partikkelnivået falt til 3. Det er rett og slett imponerende! Nesten alle partikler var fjernet fra luften og hans barn kan sove trygt om natten.

Målinger før og etter 45 minutters bruk i et 12 m2 barnerom
Før viser partikkelnivå på 222      –      Etter viser partikkelnivå på 3
barnerom luftrenser forurenset luft Luftrenser barnerom ren luft

 

Tilbakemelding kunde luftrenser barnerom

Hvorfor er det viktig med luftrenser på barnerom og soverom?
En luftrenser bør stå der du oppholder deg mest. For de aller fleste er det soverommet. Her er du (og dine barn) en tredjedel av døgnet, for barn enda mer. Derfor er det viktig å holde ren luft på soverommet.

Mange sover med åpent vindu, og det er vel og bra. Husk bare på at sammen med den friske luften utenfra så kommer det også:

  • pollen
  • svevestøv
  • trafikkforurensing

Innenfra kommer det kanskje:

  • flyktige organiske forbindelser fra maling, byggematerialert og møbler
  • virus og bakterier
  • mugg og midd

Alle disse tingene pustes inn i løpet av natten. Derfor er det viktig å ha en luftrenser på soverommet.