Luftrenser, Spørsmål og Svar

Luftrenser med Ionisering eller HEPA?

Hvordan virker en luftrenser?
Det finnes flere forskjellige typer luftrensere. Her er noen av de vanligste konseptene.

Hvordan virker luftrenser med HEPA-filter?
Den vanligste måten å rense luften på er å bruke en luftrenser med HEPA-filter. En slik luftrenser er i prinsippet kun en vifte som trekker luften gjennom et HEPA-filter. Partiklene i luften blir da sittende igjen i luftfukteret. Et slikt HEPA-filter kan ofte kombineres med andre former for rensing, for eksempel kullfilter (som fjerner lukt) og en enkel form for ionisering (som fjerner lukt og hjelper til å fange partiklene). Et godt eksempel på en luftrenser med HEPA-filter er MeacoClean 76×5. Luftrenser med HEPA-filter er en billig og effektig måte å rense luften på, men det kommer noen kostnader til bytte av filter.

https://www.youtube.com/embed/xuwdPOzrnQI

Hvordan virker en luftvasker?

Luftvaskere er en spesiell type luftrenser som både renser luften og befukter luften. Inne i apparatet er det en skive med lameller. Disse lamellene trekker luften ned i et basseng med vann. Partiklene i luften blir liggende igjen i vannet, og luften tar til seg fuktighet. Du får altså både renser luften og tilført fuktighet. Fordelene med en luftvasker er at er at du slipper å bytte filter. Partiklene du vil bli kvitt ligger igjen i vannet som du kan helle ut i vasken. Det kommer altså ingen eksra kostnader til filter. Luftvaskere er gode til pollen og større partikler, men kan være lite effektiv på de veldig små partiklene i luften. Stylies Aquarius er et godt eksempel på en effektiv luftvasker.