Avfukter, Spørsmål og Svar

Luftavfukter i kjølerom

Hvilken luftavfukter skal jeg bruke i kjølerom?

Vi får mange spørsmål angående bruk av luftavfuktere, og ett av spørsmåleme som går igjen ofte er hvilken avfkter man skal bruke i et kjølerom. I et kjølerom er det kaldt. Når døren åpnes og man får varm luft inn, så inneholder denne varme luften endel fuktighet. Når luften kjøles ned inne i kjølerommet, så klarer ikke lenger luften å holde på fuktigheten, og fuktigheten kondenseres til vann. Denne kondensen skaper problemer. En avfukter kan være den riktige løsningen her, men hvilken luftavfukter er riktig for kjølerom?

Om du skal bruke avfukter i et kjølerom så er det noen ting du må ta stilling til.

For det første så må du bruke en avfukter med tørkerotor. Avfuktere med kompressor eller peltierelement vil ikke gjøre noen nytte i den temperaturen du har der.

Deretter må du ta stilling til hvordan du blir kvitt fuktigheten.

Alternativ 1 – Fuktigheten gjøres om til flytende vann.
Så lenge du ikke har frost i kjølerommet så kan du bruke en avfukter som gjør fuktigheten om til flytende vann. Da kan du bruke Meaco DD8L.

Her gjøres fuktigheten om til flytende vann, som renner ned i en beholder. Denne beholderen må du tømme for vann. Hvor ofte dette må gjøres er avhengig av hvor mye fukt som kommer inn. Om du har et sluk der så kan du kople til en slange, og dermed slippe å tømme tanken.

Avfukteren gir endel varme når den tørker, og det er jo ikke gunstig i et kjølerom. Dog er den slik at når det blir tørt nok, så slår den seg av. Siden kjølerommet stort sett er tett og ikke åpnes og lukkes så mye så vil det være begrenset hvor mye fukt som kommer inn. Avfukteren vil derfor gå veldig lite, og det vil være liten tid den gir varme. Men noe er det altså.

Alternativ 2- Fuktigheten blåses ut av bygget som fuktig luft.
Om du har mulighet til å få en luftslange på 40mm fra maskinen og ut i friluft, så kan du bruke en annen type maskin. Se på Arida S8. 

Denne maskinen trekker luft fra rommet der den står, og så skiller den tørr luft og våt luft. Den tørre luften blåses tilbake til rommet, mens fuktigheten blåses ut av bygget og ut i friluft. Dette gjør at du ikke får noe vann som skal tømmes. Det er heller ikke noe vann som kan fryse til is, så om det skulle bli frost der inne så gjør det ikke noe. Denne vil også gi noe varme, men ikke så mye som den andre maskinen. Noe av varmen blåses ut til friluft.

Slangen som går til friluft bør være så kort som mulig.

Denne maskinen finnes også i en noe større utgave, der du har mulighet for å montere avfukteren i et annet rom. Da kan den via slanger suge luft fra kjølerommet, og blåse tørrluft tilbake til kjølerommet, mens den fuktige luften blåses ut til friluft. Denne avfukteren heter Arida S12.

Begge disse luftavfukterene lager et lite undertrykk i kjølerommet, slik at det kommer noe luft inn gjennom ventiler eller lekkasjer. Dersom du ikke kan ha undertrykk i rommet så kan vi løse dette også, men da er det en maskin til en vesentlig høyere pris. Se da på Arida S35.

Ta gjerne kontakt om du trenger mer hjelp! Du kan ringe oss på telefon 33470100 eller du kan bruke dette kontaktskjemaet.