Ukategorisert

Hvordan virker en avfukter?

Hvordan virker en luftavfukter?

Det finnes flere typer luftavfuktere, og vi vil her se på hvordan de tre vanligste avfuktere virker:

 • avfukter med kompressor
 • avfukter med tørkerotor
 • sorpsjonsavfukter

Avfuktere med kompressor har følgende fordeler:

 • billig i drift over 15 grader
 • billig i innkjøp
 • god tørkeeffekt i vanlig romtemperatur 

Hvordan virker en avfukter med kompressor?
Den vanligste typen avfuktere er luftavfuktere med kompressor. Denne kpmpressoren er i prinsippet samme type kompressor som du finner i kjøleskap, frysebokser og varmepumper. Kompressoren lager en kald flate inne i avfukteren. Den varme luften fra rommet utenfor avfukteren blåses gjennom avfukteren. Når denne varme luften treffer den kalde flaten vil fuktigheten kondensere til vann. Vannet renner ned i en beholder, eller du kan kople til en slange og lede vannet til et avløp. Se skisse nedenfor som forklarer prinsippet.

Hvordan virker en avfukter med tørkerotor?
Luftavfuktere med tørkerotor er litt spesielle. Her er det ingen kompressor. Luften som suges fra rommet passerer gjennom en skive (rotor). Denne rotoren har veldig mange små hull, så rotoren får stor overflate. Denne er laget av et materiale som suger til seg fuktighet fra luften. Dette kalles ofte “Silika gel” eller “Zeolitt” Når luften passerer tar zeolitten til seg fuktighet fra luften, og den tørre luften blåses tilbake til rommet.

Tørkerotoren roterer sakte rundt, og tar med seg fuktigheten til en annen del av avfukteren. Her sitter det et lite varmeelement som varmer opp Zeolitten. Når denne blir varm frigjøres fuktigheten, og dette blåses inn i en kondensator. Her går den fuktige luften over til flytende vann. Dette vannet ledes deretter ned til en vannbeholder eller ut av apparatet via en slange.

Avfuktere med tørkerotor har følgende fordeler:

 • god tørkeeffekt i alle temperaturer over null
 • lav vekt
 • lavt lydnivå

Hvordan virker en avfukter med sorpsjon (adsorpsjonsavfukter)?
En luftavfukter med sorpsjon (kalles også: adsorpsjonsavfukter eller rotoravfukter) fungerer litt på samme måte som ovenfor nevnte tørkerotor. Den har samme type rotor med silica gel eller zeolitt, men istedenfor at fuktigheten blåses inn i en kondensator så blåses den rett ut av bygningen, og ut i friluft. Det betyr at fuktigheten ikke gjhøres om til vann, og du har ikke noe beholder som skal tømmes eller vann som skal dreneres til sluk. 

Se video nedenfor som forklarer hvordan denne typen avfukter er bygget opp innvendig.

Avfuktere med tørkerotor har følgende fordeler:

 • kan brukes i alle temperaturer, også i kuldegrader
 • gir ikke flytende vann, kun fuktig luft som blåses ut av bygget / båten / bobilen
 • ofte av industriell kvalitet som tåler kontinuerlig bruk i mange år
 • som regel fastmontert står ikke i veien
 • kan plasseres i et annet rom enn det som skal tørkes