Helse, allergi og inneklima

Hva er Winix Plasmawave?

Hva er Winix Plasmawave® Technology?
Winix Plasmawave®-teknologien utnytter naturens evne til å rense luften og gjenskaper den naturlige, sikre og effektive prosessen som renser luften. Winix har en teknologi som skaper en sikker og kort elektrisk utladning for å ionisere luften (positivt og negativt). Ionene festes til overflaten av luftforurensningen, som bakterier eller virus. Deretter fjerner de hydrogen fra luftforurensende stoffer og eliminerer dem. Dette gir renere og friskere luft.

Oppdatering mars 2020 (Corona):
Vil PlasmaWave fjerne coronavirus?
Vi vet ikke svaret på dette, da det er alt for tidlig. Det vi vet er at PlasmaWave nøytraliserer mange andre virus. Vi kan på generelt grunnlag so at PlasmaWave virker mot virus i luften. Vi antar at det også hjeper mot Coronavirus, men dette kan ikke verifiseres foreløpig. Vi vil likevel anbefale å bruke PlasmaWave som er forebyggende tiltak som kanskje har effekt.

Hva er fordelene med Plasmawave?

  • Reduserer mye lukt, som kroppslukt, matlaging og røyk
  • Beskytter inneluft ved å redusere veksten av mugg, virus og bakterier
  • Øker ytelsen til luftrenseren ved å redusere statisk elektrisitet. Forurensende stoffer fanges av luftrenserenes luftstrøm, og leder dem til filtreringsprosessen.

Hvordan virker Winix Plasmawave?

  1. PlasmaWave®-teknologien skaper en kort elektrisk utladning for å lage doble polaritetsioner fra fuktigheten i luften. Denne elektriske utladningen er sikker og oppstår bare i et kort øyeblikk (nanosekunder).
  2. Stoffene som genereres er hydrogenioner (H +) og oksygenioner (-O2). Ionene legger seg på overflaten av luftforurensende stoffer for å danne hydroxid ved å fjerne hydrogen fra luftens struktur
  3. Dette samspillet fjerner luftforurensende stoffer og gjør at ionene kan bruke det manglende hydrogenionet, som ble fjernet fra luftforurensningens struktur, for å komme tilbake som luftfuktighet (H2O).

Hvorfor er Plasmawave® bedre enn andre teknologier?
Vanlige luftrensere har ofte en funksjon for ionisering av luften. Denne vanlige ioniseringen gjør at de små partiklene i luften binder seg til hverandre og blir til større partikler som fester seg i luftfilteret eller faller ned på gulvet. Aktiviteter i rommet eller støvsuging i rommet kan hvirvle disse partiklene opp i luften igjen hvis de ikke er fanget i luftrenserens luftfilter. Plasmawave®-teknologien er langt overlegen fordi den produserer både positive og negative ioner mens ionisatorer bare produserer negative ioner. Kun Plasmawave®-teknologi reduserer konsentrasjonen av luftforurensende stoffer effektivt.

Er Plasmawave® trygt?
Plasmawave® oppfyller California Air Resource Boards AB 2276-standard, som er den strengeste amerikanske sertifiseringsstandarden for ozonutslipp for innendørs luftrensing. For å oppnå samsvar må luftrengjøringsapparater testes for elektrisk sikkerhet og ha ozonemisjonskarakterer under grensen på 0,05 ppm.

Hva er forskjellen på Plasmawave og ionisering?
Både Plasmawave og ionisering høres ut som to sider av samme sak. det er det ikke. Begge deler ioniserer luften og renser luften. “Vanlig” ionisering skaper bare negative ioner, mens PlasmaWave lager både positive og negative ioner. PlasmaWave splitter vannmolekylene som er i luften fra H2O til H+ og OH-. Det er dette som er hydroksyler og som går løs på lukter, gasser, virus, bakterier og muggsporer.

Fjerning av influensavirus
Test utført av Yonsei University Labs konkluderte med at Plasmawave®-teknologien reduserer frekvensen av levende influensavirus med 99,6% på 1 time.

Elektrisk og mekanisk sikkerhet
Plasmawave® overholder ULs sikkerhets- og mekaniske konstruksjonsstandarder.

Ozon
Alle WINIX-produkter er sertifisert av California Air Resource Board for å sikre at ozonutslippene ligger under luftrensegrensen på 50 deler per million ozongrense.

Se gjerne denne filmen som forklarer hvordan Winix Plasmawave renser luften for skadelige stoffer.

Kilde: Informasjon fra Winix Europe.