Helse, allergi og inneklima

Hva er Ionisering?

Hva er ionisering av luften?
Hvorfor bruker man ionisering i en luftrenser?

Hvorfor ionisering luftrenser

Luftrensere bruker forskjellige måter for å rense luften. Mange luftrensere bruker et HEPA-filter, som skal fange partiklene i luften. Mange luftrensere bruker også en funksjon som heter ionisering. Hva er dette og hvorfor bruker man det?

Hva er ionisering?
Når luften passerer igjennom et apparat med ionisering (for eksempel en luftrenser, luftfukter eller enluftavfukter) så blir luften elektrisk ladet. Dette betyr at partiklene i luften får en elektrisk ladning.

Hvorfor ionisering?
Når partikler i luften har en elektrisk ladning, så binder de seg lettere fast i andre ting:

  • Partiklene kan henge seg fast i hverandre. Dette betyr at istedenfor at man har mange små partikler som svever rundt i luften, så får man noen få store partikler som faller ned på gulvet. Små partikler i luften er farlig å puste inn. Store partikler (hybelkaniner) på gulvet er ikke farlig, og kan enkelt støvsuges.
  • Partiklene fester seg lettere til luftfilteret. Små partikler kan faktisk komme seg igjennom luftfilteret, men dersom de har blitt ionisert på forhånd, så fester de seg lettere til filteret. Det vil si at luftrenseren blir mer effektiv enn uten ionisering.
  • Ionisering kan redusere lukt. Mange melder om at ioniseringsfunksjonen reduserer lukt og gjør at luften føles friskere.

Hva med ozon?
Prosessen med ionisering kan skape litt ozon. Mengden ozon som genereres er forsvinnende liten, og siden ozon raskt reagerer med andre ting vil det raskt bli borte igjen. I praksis har ozonet ingen betydning, og har mer akademisk interesse. Vi mener fordelene med ionisering er mye større enn ulempene, men er du skeptisk så kan du slå av denne funksjonen på de fleste apparater. Dermed kan du for eksempel bruke ioniseringen kun når du ikke er tilstede.

Se video med luftfukter som har ionisering:

Se video med luftrenser som har ionisering:

Se video med luftavfukter som har ionisering: