Ukategorisert

Fukt og mugg i underetasje

i har fått følgende spørsmål fra en av våre kunder:

Hei! Jeg har et lokale i en underetasje som leies ut for laging av møbler. Det har alltid vært tørre og gode lokaler som er bygget i betong med malte overflater og tepper på gulv. Teppet er nå fjernet og det var ingen tegn til fuktskader/sopp. Det er heller ikke tegn til fukt eller sopp på vegger/tak som er malte. Lokalet har mekanisk ventilasjon og er uoppvarmet. Vegger har isolasjon bak pussen og det har ikke vært oppservert kondens. Det er pumpe i grunnen som sørger for at det ikke er vanninntrenging utenifra.

Har nå mottatt en formell klage basert på to fuktmålinger. Den ene er på 59% ved 21.8grader og den andre er tatt 7 dager senere og er på 81.1% ved 12.6 grader (september). Vi ønsker å kunne trygge leietakeren på forholdene og lurer på om dere kan uttale dere om hvordan en skal forholde seg til fukt mtp. Lagring av uoppvarmet rom. Hva er praktisk mulig å oppnå av fuktnivå i et uoppvarmet, mekanisk ventilert rom og hva må forventes å gjøres av tiltak for å kunne bruke et slikt lokale for lagring.

Vi ønsker å få en forståelse for om forholdene her er unormale og/ eller om det kan forventes å bruke et kjeller lokale til dette formålet uten å legge tilrette for dette med avfukter/oppvarming. Sender et bilde av lokalet.. Takker på forhånd for all hjelp.

Kjeller under bakken fukt og mugg

Vi kom med følgende svar:

Hei XXX,

Jeg skal forsøke så godt jeg kan.
For det første forutsetter jeg at de målingene som er utført henviser til relativ luftfuktighet, og ikke absolutt luftfuktighet.

Det er to ting som jobber sammen her: Temperatur og relativ luftfuktighet. Disse to tingene henger veldig nøye sammen.

Du startet med forhold som er 22 grader C og 60% relativ luftfuktighet/ humidity (RH). Dette er litt for høy luftfuktighet for å oppbevare organisk materiale (treverk, tekstiler etc) Dette på grunn av faren for mugg. Det er i grenseland, så jeg ville gjort noen tiltak, som for eksempel å sette inn en avfukter, eller justere ned hygrostaten på den avfukteren som står der nå (Den står antagelig på 60%, og du kan justere den ned til 50%)

Etter dette har dere senket temperaturen til drøyt 16 grader C. Dette gjør at den relative luftfuktigheten stiger. Det er ikke mere vann der, men det vannet som er der er en høyere andel av det vannet luften kan holde på ved den temperaturen. Ved lavere temperatur kan luften holde på mindre vann, slik at den fuktigheten som er i luften er en høyere andel av det luften kan holde på ved den temperaturen.

(Relativ luftfuktighet = hvor mye fuktighet har du DELT PÅ hvor mye fuktighet kan luften ha ved denne temperaturen)

Altså, bare ved å senke temperaturen stiger (den relative) luftfuktigheten. Når jeg ser på kurvene for dette så ser det ut til at det er helt normalt at luftfuktigheten stiger til ca 80% når lufttemperaturen faller til drøyt 16 grader.

Du kan nå gjøre to ting for å få luftfuktigheten ned igjen.

  1. Du kan øke temperaturen. Hvis du øker til 22 grader som du startet med, så vil luftfuktigheten falle til
    60% som du startet med. Problem solved.
  2. Du kan kjøre luftavfukteren videre, slik at den kan få ned luftfuktigheten ytterligere, og komme ned på 60% ved den nye temperaturen. Problemet her er at du antagelig har en kompressorbasert avfukter (Ser slik ut på bildet, men jeg kanta feil) Den avfukteren har dårlig kapasitet ved så lav temperatur. Selv om du kjører den på max, så er det ikke sikkert at den vil klare jobben. Den klarer det når det er varmt, men ikke når det er kaldt. Du må da enten øke temperaturen (og få høyere fyringsutgifter) eller du må bytte til en avfukter med tørkerotor / sorpsjon.

For å gjøre det enda mer forvirrende så har du en avtrekksvifte. Hvorfor har du det? Her har du en luftavfukter som hele tiden forsøker å tørke luften, g så tar du den fine tørre luften du har fått og blåser den rett ut av rommet. Da må jo avfukteren jobbe enda mer for å klare å holde det tørt. Slå av viften og steng alle ventiler, slik at avfukteren kan gjøre jobben sin uten at viften ødelegger for den.

Her kan du se en video som forteller noe om hva som skjer når du har en vifte i rom som ligger nede under bakken: 
https://www.youtube.com/embed/_TqKxuky04M