Helse, allergi og inneklima

Filter luftrenser Winix

Hvordan virker de forskjellige luftfilter for luftrenser fra Winix?
Det fines mange typer luftrensere, og de aller fleste er bygget opp rundt et HEPA-filter. Et HEPA-filter gjør mye bra, men for å rense luften godt nok brukes det som regel andre rensemetoder i tillegg. Vi ser her på hva de forskjellige filtertypene gjør hos Winix.

Forfilter luftrenser winixForfilter
Forfilteret fjerner store partikler fra luften, slik som støv og hår.
Dette gjøres for å unngå at HEPA-filteret blir blokkert av disse tingene,
og dermed fpr du lengre levetid på HEPA-filteret.

Forfilteret skal støvsuges jevnlig. Blir det tett vil ikke luften passere gjennom luftrenseren.Ved normal bruk er det ikke nødvendig å bytte forfilteret.
kullfilter luftrenser winix luktKarbonfilter
Kullfilteret tar til seg lufter fra luften. Dette er en egenskap som reduseres over tid,
så det er viktig at kullflteret byttes ved jevne mellomrom.
Kullfilteret tar faktisk til seg lukter selv når luftrenseren ikke brukes. Derfor leveres
kullfilteret alltid pakket inn i plast. Husk å fjerne plasten når filteret byttes.
HEPA filter luftrenser winixHEPA-filter
HEPA-filteret fjerner små partikler fra luften. Det er disse partiklene som er skadelig for deg og dine lunger.
Hvis du støvsuger forfilteret ofte vil du få lang levetid på HEPA-filteret.
Winix bruker førsteklasses HEPA-filter av typen “True HEPA”, og altså ikke de billigere utgavene som noen ganger 
selges som “HEPA like” filter. HEPA-filteret er hjertet i renseprosessen, men kompletteres ote av andre rensemetoder.
cleancel luftfilter winixCleancel
Cleancel er en antimikrobisk behandling av luftfilterene som skal hindre bakterier å gro på luftfilteret.
Bakteriene fjernes i luften og fester seg til filteret. Man ønsker ikke at bakteriene skal gro videre,
mens de sitter fast i luftfilteret. Cleancel hindrer dette.
plasmawave luftrenser winixPlasmawave
Plasmawave er en egen metode Winix bruker for å rense luften og drepe mikroorganismer.
Plasmawave ioniserer luften og skaper positivt ladede hydrogenatomer og negativt ladede oksygenatomer
(IKKE ozon). De ioniserte partiklene i luften reduserer lukt, hindrer mugg og bakterier i å gro,
og hjelper til med å fange skadelige partikler i luftfilteret.
app luftrenser wifi trend luftkvalitetStyring med app
Appen renser ikke luften, men den hjelper til med å gi deg en bedre forståelse av luftkvaliteten hos deg.
Du kan se hvordan luftkvaliteten varierer gjennom døgnet, gjennom uken og gjennom måneden.
Økt forståelse for din luftkvalitet gir deg muligheten for å ta bedre valg, slik at du kanta ansvar for egen helse.