Luftfukter, Spørsmål og Svar

Det du bør vite om luftfukter

Grunnleggende om luftbehandling og inneklima

 • Leger og spesialister anbefaler en relativ fuktighet i rommene på 40 til 60%. Man kan gå litt lavere om vinteren, men ikke høyere om sommeren.
 • I løpet av fyringssesongen om vinteren er det ikke uvanlig at den relative fuktigheten faller under 25%. Da bør man iverksette tiltak for å øke luftfuktigheten.

Hva betyr relativ luftfuktighet?

 • Relativ fuktighet er forholdet mellom den prosentvise mengden av vann til stede i luften i et gitt øyeblikk, og den maksimale mengde vann som luften kan inneholde ved denne temperaturen.
 • Med en relativ fuktighet på 50% inneholder luften halvparten av det vannet som den har mulighet til å inneholde ved denne temperaturen.
 • Med en relativ fuktighet på 100% er luften fullstendig mettet med vann. Det betyr at det ikke er mulig å tilsette mer vann til luften ved denne temperaturen.
 • Hvis vannmetningen overstiger 100%, vil fuktigheten kondensere til vann. Det regner.
Oversikt luftfukter

Hvordan finner man fuktighetsgraden?
Ved hjelp av et hygrometer kan du bestemme temperatur og relativ fuktighet. Noen luftfuktere og luftavfuktere har dette innebygget og viser deg dette på en skjerm. Ellers kan man benytte et frittstående hygrometer.

Er det ikke såkalte “naturlige” midler for å øke fuktighetsgraden?

 • Innendørs planter: Bladene og jorden avgir vanndamp, men i små mengder.
 • Fordampere til radiatorer: Disse anbefales ikke fordi vannet blir oppvarmet mellom 30 og 40°C, noe som fremmer veksten av bakterier. De kan derfor ha en negativ innflytelse på helsen, selv om de tilfører nyttig fuktighet.
 • Åpne døren til badet etter dusjen: Dette hjelper, og det hjelper også til med å tørke badet etter dusjen. Likevel er det bare sporadisk og med lite kontroll.
 • Henge klestørken i rommet: Dette bidrar til å øke luftfuktigheten, men det har kort effekt, og du har liten kontroll på resultatet. Dette bør du bare gjøre i fyringssesongen.

Hvorfor er luften så tørr om vinteren?

 • Den kalde luften kan bare inneholde svært lite vann.
 • Når uteluften er 0°C, kan 1 kubikkmeter luft bare holde 4 gram vann. Luften inne er 20°C og kan inneholde 20 gram.
 • Gjennom ventilasjonen kommer luft som er 0°C og som varmes opp til 20°C inne. Vannet blir ikke borte, men den relative luftfuktigheten synker, fordi luftens evne til å ta til seg fuktighet stiger når temperaturen stiger. Naturlovene gjør at kald luft må bli tørr når den varmes opp.
  relativ luftfuktighet forskjellig temperatur

Se denne grafiske fremstillingen. Her ser vi et eksempel der man har luft som er helt mettet ved -5°C. Der har vi 100% relativ luftfuktighet. Øker vi temperaturen til 0°C så synker den relative luftfuktigheten til 69%. Det er fortsatt like mye vann (det blå feltet) men luftens evne til på ta opp fuktighet har økt (det grå feltet). Derfor synker den relative luftfuktigheten (målt i prosent). 

Stiger temperaturen videre til 14 grader, så ser vi at den relative luftfuktigheten faller til 26%. Igjen er det slik at det er akkurat samme mengde vann (blått) men luften har evne til å ta til seg mer fukt (grått) og derfor vil den relative luftfuktigheten falle (andel vann sammenlignet med luftens evne til å ta til seg fuktighet ved den temperaturen). Når vi kommer til stuetemperatur på 23 grader ser vi at fuktigheten har falt til 15%. 15% er veldig tørt, og enkelte vil merke plagene av dette.

Av dette kan vi se at luft som er 100% mettet med vann ved minus 5°C, blir veldig tørr og har en relativ fuktighet på kun 15% ved 23°C.  15% er for lav fuktighet, og noe må gjøres.

Hva er konsekvensene av for tørr luft?

 • Tørr hud
 • Redusert effektivitet
 • Tretthet
 • Ubehag
 • Redusert motstandsdyktighet mot forkjølelse
 • Tørre slimhinner
 • Tørre øyne
 • Musikkinstrumenter sprekker, blir ustemt og kan bli ødelagt
 • Tremøbler tørkes og sprekker, tregulv og lister sprekker
 • Mer statisk elektrisitet (man får lettere „støt“)
 • Mer svevestøv i luften
 • Mer luftforurensning fra trafikk

Hva er hovedgrunnene til å kjøpe en luftfukter?
Vi har spurt hvorfor kundene kjøper en luftfukter, og dette er svarene vi fikk:

 • 30% motarbeide veldig tørr luft
 • 18% lindre allergier / astma
 • 13% kjøling om sommeren
 • 10% for å bedre inneklimaet for barn
 • 8% helse generelt
 • 6% legens anbefaling

Hvor plasseres luftfuktere?
Vi har spurt våre kunder hvor de plasserer luftfukteren, og her er svarene vi fikk:

 • 35% barnerom
 • 25% soverom
 • 20% stue / spisestue
 • 5% kjøkken
 • 15% andre

Luftfukter med HygroSmart er en praktisk form for hygrostat

Hva er de forskjellige teknologiene for luftfuktere?
Det er flere teknologier for å tilføre fuktighet. Her er de vanligste av dem:

1. Ultralyd eller ultrasonisk luftukter: Dette er den vanligste metoden. En tynn metallplate vibrerer meget raskt, noe som vil bryte ned vannmolekylene til veldig små dråper. Ultrasoniske luftfuktere vil frembringe en meget fin tåke (vannpartikler av en størrelse på ca. 1 pm). En stillegående vifte blåser deretter det finforstøvede vannet ut i luften der den fordampes umiddelbart. Fuktigheten er synlig. Den ser ut som vanndamp fra kokende vann, men den er ikke varmere enn luften rundt.

Fordel: Øker luftfuktigheten raskt
Ulempe: Genererer kalk (i form av hvitt støv) om man ikke bruker et kalkfilter. Det kan legge seg vann rundt apparatet om det er lite luftsirkulasjon.

Ultrasonisk luftfukter

2. Fuktighet ved fordamping / evaporativ luftfukter: Denne typen befukning er den mest naturlige. Vannet som helles i tanken, vil stige ved kapillarvirkning i filtrene, plassert inne i enheten. En vifte trekker tørr omgivende luft gjennom filtrene. Den fuktede luften blåses inn i rommet.

Fordel: Stillegående diffusjon (avhengig av viftehastigeten). Gir sjeldent for mye fuktighet. Har god kapasitet når det er tørt, og lavere kapasitet når fuktigheten stiger. Det legger seg ikke vann på bordet der apparatet står.
Ulempe: Det påløper noe kostnader for bytte av fillter. Bør byttes hver sesong.

Evaporativ luftfukter

3. Fuktighet ved varm damp: Denne teknologien er veldig gammel og fungerer som en gryte med kokende vann. Et varmeelement varmer opp vannet til kokepunktet. Den utgående dampen fukter luften. Denne teknikken sikrer fuktighet fri for bakterier, fordi vannet oppvarmes ved høy temperatur (80°C).

Fordel: Meget god diffusjon i rommet, uten bakterier.
Ulempe: Ikke bruk i nærvær av barn på grunn av varmen.

Luftfukter varm damp

4. Luftvasker: Dette er et apparat med et hjul som trekker luften ned i et basseng med vann. Når luften presses gjennom vannet vil luften legge fra seg skitne partikler og ta til seg fuktighet. Dermed blir dette en hybrid løsning av luftrenser og luftfukter.

Fordel: Både befukter og renser luften. Billig i bruk da den ikke krever kjøp av filter.
Ulempe: Du får noe arbeid med å vaske hjulet en gang i blant.


https://www.youtube.com/embed/BUZJQTEOgec?rel=0

Hvorfor er det så mange som anbefaler å IKKE bruke luftfukter?
Søker man på luftfukter på nettet så kommer man stadig over artikler der det anbefales å ikke bruke luftfukter. Vi mener dette bygger på misforståelser, og vi skal forklare deg hvorfor.

Vekst av bakterier: Tidligere (typisk på 80-tallet) var det populært med luftfuktere som varmet opp vannet. Vannet ble varmet opp til en temperatur der vannet fordampet, men ikke så varmt at det kokte. Det vil si at det var ideelle temperaturer for bakterier. Denne typen luftfuktere selges nesten ikke lenger, og de andre teknologiene har overtatt. Derfor er ikke dette et problem lenger (med mindre du fortsatt bruker din gamle luftfukter fra 80-tallet). Luftfukter som koker vannet er helt trygge. En ultrasonisk luftfukter som rengjøres ofte er også trygg, men vet du med deg selv at du kan slurve her så vil vi helle anbefale deg å bruke en evaporativ luftfukter.

For mye fuktighet: Noen fraråder luftfuktere fordi de er engstlige for at det skal bli for mye fuktighet. Dette er en reell problemstilling, spesielt når det begynner å bli varmere i været. Er det sprengkulde ute vil du neppe klare å få det for fuktig inne, men bruker du en luftfukter ukritisk vil det kunne bli et problem. Av denne grunn anbefaler vi å bruke en luftfukter med hygrostat. Da sikrer man at luftfukteren stopper når det er fuktig nok. “Air & Me” har også en enkel form for hygrostat som de kaller for HygroSmart. Den gjør at luftfukteren stopper ved ca 50% relativ luftfuktighet. Alternativt kan man bruke en evaporativ luftfukter, da disse er selvregulerende.

Altså: Bruker man en luftfukter med hygrostat så unngår man problemene det advares mot. Da er det fullstendig trygt. Man får fordelene av å ha en riktig luftfuktighet, men man får ikke ulempene man hadde på 80-tallet, og som noen fortsatt advarer imot.

Lurer du på mer om luftfuktighet og luftfuktere?
Kontakt din leverandør av hvitevarer for inneklima. Vår erfaring er at dette ikke er vanskelig å forstå, men at veldig mange butikker er lite interessert og ikke har satt seg inn i selv de mest elementære tingene. Vi anbefaler derfor at du forsøker å komme i kontakt med noen som forstår dette og kan dette. Er du i tvil kan du alltid ringe Bedre Inneklima AS i Sandefjord på telefon 3347 0100. De vil gjerne hjelpe deg.

Lese mer?
Nedenfor ser du et lite utvalg av tilgjengelige luftfuktere. Les om dem og finn den som er riktig for deg. Vi har også skrevet mer inngående om de forskjellige konseptene her: