Luftrenser, Spørsmål og Svar

Coronavirus og luftrenser

Her gir vi deg siste nytt om hvordan vi tror du kan beskytte deg mot coronavirus / koronavirus / covid-19

NB: Coronaviruset / COVIC-19 er et veldig nytt virus. Det er ingen som har rukket å teste luftrensere for dette viruset. Alt vi opplyser her gjelder virus generelt, og ikke COVID-19 spesielt.

Når vi sier at vi tror en luftrenser kan beskytte mot Corona, så er det en antagelse vi gjør som amatører. Bakgrunnen er at mange luftrensere reduserer mengden virus i luften, og vi tror dermed at mengden Coronavirus også blir redusert.

  • Husk at en redusert risiko for å bli smittet ikke er en 100% garanti for at du ikke blir smittet.
  • Husk også at virus også smitter på andre måter enn gjennom luften. God håndhygiene er viktig!
  • Husk at vi ikke er helsepersonell. I denne sammenheng er vi amatører som forsøker å samle informasjon om hvordan en luftrenser muligens kan redusere faren for å bli smittet.

Generelt
Det er våren 2020, og hele verden snakker om Coronaviruset. Hvordan skal man beskytte seg? Hva hjelper mot coronavirus? Vi hos Bedre Inneklima AS har i flere år jobbet med å gi ren og trygg luft til alle, og nå får vi enormt mange spørsmål om hvordan en luftrenser kan beskytte mot coronavirus. Derfor har vi her samlet den informasjonen vi har om viruset og hvordan en luftrenser kan beskytte. NB: Husk at vi ikke er leger eller helsepersonell.

Hvordan blir man smittet?
Man blir smittet av sykdommen ved at viruset overføres fra en person til en annen. Deretter vil viruset formere seg i den nye personen, som igjen kan smitte andre. Smitten kan overføres på flere måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. 
  • Ved direkte kontakt mellom mennesker, som for eksempel håndhilsing. .
  • Ved indirekte kontakt når en syk person tar på en ting, som en frisk person deretter tar på. Eksempel: dørhåndtak, hermetikkbokser i butikken, tastatur på betalingsautomater. 


Beskytte mot dråpesmitte i luften
Coronaviruset kan leve opp til tre timer i luften.
En god luftrenser vil beskytte mot virus. Vi kan ikke garantere at man ikke blir syk, og vi kan ikke garantere at en god luftrenser stopper all coronavirus. Likevel kan vi opplyse om at mye god dokumentasjon tyder på at en god luftrenser reduserer virus i luften. Etter vår mening er all reduksjon en god ting, og alle bør gjøre det de kan for å redusere smittefaren. En god luftrenser beskytter mot virus på følgende måter: 


HEPA-filter
Et godt HEPA-filter fjerner partikler fra luften. HEPA-filter av klassen H13 er veldig effektive for partikler ned til 300 nm (nanometer), og filteret fjerner 99,97%. Partikler som er mindre enn dette vil fortsatt kunne bli fjernet effektivt, men vi har ikke tall for hvor god effekten er. I følge Wikipedia (engelsk, 12. mars 2020) er cCoronaviruset 120 nm. Et coronavirus vil derfor kunne passere et HEPA-filter, men mye av det vil antagelig også feste seg i filteret.

Vår mening er at en luftrenser med HEPA-filter gir beskyttelse mot virus. Årsaken til dette er at mengden virus reduseres, men dette betyr ikke at alle virus blir borte.


Winix PlasmaWave
Winix Plasmawave benytter en elektrisk gnist til å lage hydroksyler. Hydroksyler skapes ved at vannmolekylene i luften splittes i hydrogen og oksygen. Hydroksyler nøytraliserer både virus og bakterier på en naturlig måte. Les mer om PlasmaWave her.

Det finnes to luftrensere med Plasmawave. Begge kombinerer dette med et HEPA-filter for best mulig effekt. Se på luftrenserene Winix Zero og Winix Zero Pro (NB- Hvis linkene ikke virker er produktet utsolgt).

Vår mening er at luftrensere med HEPA-filter og Winix PlasmaWave gir en god beskyttelse mot virus, uten at det gir en 100% garanti.


Lightair Ionflow

Luftrensere med LightAir IonFlow sender ut ekstremt mange negative ioner i luften. Karolinska Institutet i Sverige har dokumentert at IonFlow uskadeliggjr 97% av luftbårne virus av typene N1H1, Calici och Rota. Denne undersøkelsen er utført før Coronaviruset kom. Vi antar at IonFlow har tilsvarende effekt for coronavirus.

Vår mening er at LightAir IonFlow gir en god beskyttelse mot virus. Les artikkel om IonFlow i Nature her.

HPP-filter
En luftrenser med HPP-filter blåser luften forbi en elektrisk ladet metallplate. Denne ladningen gjør at partiklene i luften fester seg til metallplaten. Denne platen kan senere vaskes i vann. Du behøver ikke bytte filteret, og denne er således billig i bruk.


Beskytte mot direkte kontakt

Slutt å håndhilse. Slutt å klemme. Ikke ha fysisk kontakt med andre mennesker. 


Beskytte mot indirekte smitte

Ikke ta på flere ting enn absolutt nødvendig. Bruk berøringsfrie alternatver. Har du tatt på ting som andre har tatt på skal du vaske hendene med såpe og vann raskest mulig. Du klør deg i munnen, øynene og nesen oftere enn du tror, og ofte helt ubevisst.

Inkubasjonstid
Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Hva hjelper IKKE?
Antibiotika hjelper ikke mot virus. Dette hjelper kun mot bakterier. Vaksine kan hjelpe mot virussykdommer, men foreløpig finnes ingen vaksine mot coronaviruset.

Tilgang på luftrensere
På grunn av coronaviruset har vi en vesentlig økning i etterspørselen av luftrensere. Vi arbeider med å få tak i flere produkter fra våre leverandører, men da dette er en verdensomspennende pandemi begynner de fleste leverandører å bli utsolgt. Vi ber om forståelse for at lagersituasjonen er kaotisk og uoversiktelig. Vi håndterer alle order i den rekkefølgen de kommer inn, og har du bestilt en luftrenser vi er utsolgt for vil vi kontakte deg med forslag om en annen tilsvarende luftrenser.

TeknologiEffekt mot virus*Eksempler på luftrenser
PlasmaWaveDokumentert effekt mot virus,
ved hjelp av hydroksyler.
Winix Zero ProWinix Zero 
IonFlowDokumentert effekt mot virus,
ved hjelp av sterke ioner.Artikkel i Nature
LightAir IonFlow SortLightAir IonFlow Hvit
HEPA-filterEffektiv for partikler større enn virus.
Kan likevel ha begrenset effekt på virus.
MeacoClean Midi 47×5
Winix Zero N
Air & Me Lendou
HPP-filterDokumentert effekt for små partiklerStylies Pegasus Hvit
Stylies Pegasus Sort
 * Generell effekt mot virus.
Da Corona er nytt er dette ikke testet,
men vi anslår tilsvarende effekt.Husk at ingen luftrenser fjerner 100%,
men kun reduserer mengden allergener i luften.
Redusert mengde vil gi redusert risiko,
men ikke fjerne den helt.
 

Hvilken luftrenser gir best beskyttelse mot vfirus?
Vi kan ikke gi noe svar på dette. I denne artikkelen har vi gitt deg den beste informasjonen vi kan finne om luftrensere og virus, men vi tør ikke gi noen entydlig konklusjon eller anbefaling. Vi kan kun anbefale deg å lese om de forskjellige teknologiene og velge det du tror er best for deg.

Kilder og eksterne lenker:
Luftrenser og Coronavirus hos Witch?
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Hva er Winix PlasmaWave (engelsk)
Hva er IonFlow (engelsk)
Wikipedia (engelsk)
Helsedirektoratet, anbefalimger / tidslinje
Helsenorge.no, koronavirus