Helse, allergi og inneklima

Bedre Inneklima samarbeid NAAF

Bedre Inneklima AS samarbeider med Norges Astma og Allergiforbund.
Astma- og Allergiforbundet starter i 2018 en ny merkeordning for produkter som er anbefalt for allergikere. Merket kalles “Astma Allergy Nordic – selected with care“. Nedenfor kan du se hvordan det nye symbolet ser ut.

anbefalt av naaf

Denne nye merkeordningen er et samarbeid mellom de ulike allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark. Det er ulike orodukter som skal testes, og dette bir fordelt mellom de forskjellige landene. Blir et produkt anbefalt i ett land, så gjelder merkingen automatisk i alle land. Apparater som luftrenser, luftfukter og avfukter skal testes og vurderes i Sverige. Den norske avdelingen skal ta seg av byggevarer som maling og isolasjonsmateriale. I Danmark tar de seg av kremer og shampoo. Dette gjør at de enkelte andene kan bygge kompetanse på hvert sitt felt.

Bedre Inneklima AS er med på ordningen
Bedre Inneklima AS i Sandefjord jobber med inneklima, allergi, mugg, råte, pollen og fuktproblemer hver eneste dag. For Bedre Inneklima AS var det naturlig å bli med på ordningen fra første dag. Daglig leder Jarle Karlsrud har et godt samarbeid med NAAF, og ser frem til å promotoere ordningen.

Norges astma allergiforbund jarle karlsrud bedre inneklima
Daglig leder Jarle Karlsrud på besøk hos Astma- og Allergiforbundet høsten 2018 for å snakke om den nye nordiske merkeordningen.

Er anbefalt best?
Flere har lurt på hva som er kriteriene for å bli anbefalt av forbundet. Kriteriene er forskjellige fra produktkategori til produktkategori. De kriteriene som er valgt er satt ut fra en måte å se verden på, og enkelte kan hevde at dette er feil kriterier. Skal man gå grundig til verks bør man sette seg inn i kriteriene før man baserer sitt valg på merkeordningen. Merkeordningen favoriserer ofte gamle kjente teknologier, mens moderne løsninger ikke blir vurdert. Dette gjøres etter “føre var-prinsippet” og kan være frustererende for dem som ønsker den siste tilgjengelige teknologien. Andre kritikker mot ordningen er at det er dyrt å bli vurdert, slik at dette favoriserer de store og etablerte merkene som har råd til å bli vurdert. Et oppstartsselskap vil kunne slite med å forsvare de økonomiske konsekvensene. 

Alt i alt gir merkeordningen en indikasjon på at man har å gjøre med et godt produkt, som tilfredsstiller gode konservative og vel ansette minimumskrav.

Fokus på ren og trygg luft
Bedre Inneklima AS er positive til den nye merkeordningen og ser frem til å arbeide med den. Arbeidet gjør at det blir satt mer fokus på inneklima og de konsekvensene dårlig inneklima har på helsen. Hos Bedre Inneklima AS jobber de med dette hver eneste dag, og lever av å gjøre livet bedre for andre.

Jarle Karlsrud uttaler: “Vi håper den nye ordningen kan sette inneklima og behovet for ren luft på agendaen.

Winix og Astma Allergy Nordic
Det er flere internasjonale produsenter som har fått øynene opp for den nye nordiske merkeordningen. En av disse er Winix som er spesialister på luftrensere. Winix har startet godkjenningsordningen og regner med å ha alle formaliteter på plass høsten 2019. Les mer om Winix luftrensere her. Winix luftrensere representeres i Norden av Bedre Inneklima AS, og vil du vite mer om dette kan du kontakte Jarle Karlsrud i dette skjemaet.