Avfukter, Spørsmål og Svar

Avfukter til stall

AVFUKTER FOR STALL FOR HEST

I en stall blir det ofte mye fuktighet, noe som kan skape grobunn for mugg og mikroorgansimer. Muggen kan gi dårlig helse for hestene, og det kan gi vond lukt i stallen. Mugg i foret eller mugg på veggene i stallen er ikke bra, hverken for hestene, stallen eller for deg. Vi har god erfaring med å sette inn luftavfukter i stall, og dette reduserer problemene. Fuktigheten i stallen kommer fra hestene selv, samt fra vann og snø de tar med seg inn.  Om du vasker  fra vask hestene inne blir det store mengder vann som skal fjernes. Temperaturforskjeller vil også bidra til kondens på veggen i stallen. På grunn av miljøet og temperaturene i stallen må man passe på å velge riktig avfukter for stall. Vi anbefaler en sorpsjonsavfukter med tørkerotor for fast montasje. En slik avfukter blåser fuktigheten ut av stallen via en egen slange, og dette hjelper også til med ventilasjonen i stallen. Kontakt oss for gode råd eller for referanser fra andre kunder.

Bildene under viser avfukter som er montert hos Stall Gøtesen i Vestfold. Stall Gøtesen slet med fuktighet og mugg i stallen, og valgte en sorpsjonsbasert luftavfukter fra Bedre Inneklima AS i Sandefjord.

Bildet viser hvordan avfukteren monteres. Slangen til venstre blåser fuktigheten ut av bygget, mens de to slangene på høyre side blåser tørr luft tilbake til stallen til to forskjellige steder.Tørr luft blåses tilbake til stallen gjennom slanger. Dette gjør at det blir friskere og tørrere luft hos hestene og det gir dem et bedre inneklima istedenfor tung fuktig luft. Dette gir mindre mugg og bedre helse.

Hva sier loven om inneklima for hester?
Forskrift om velferd for hest sier følgende:

§ 9.Klima
“Klimaet i stallen skal være tilpasset hestenes behov. I stall skal temperatur, luftfuktighet og luftstrømmer tilpasses etter hva som er gunstig for hestenes trivsel. Alle staller skal ha ventilasjonssystemer som sikrer tilstrekkelig luftskifte. Gasser i uheldige konsentrasjoner skal ikke komme inn eller oppstå i rom hvor det er hest. Støv og annen luftforurensning skal holdes på et lavest mulig nivå og skal ikke gi vesentlig ubehag for hestene eller medføre helseskade.”

Arida S25 Pro egner seg i alle temperaturer, både over og under null.  Meacos avfukter 60L kan være et alternativ dersom du har en temperatur som holder seg et godt stykke over frysepunktet. Be oss om råd, vi hjelper deg gjerne. Vi kan også formidle kontakt med firmaer som kan installere dette for dere dersom dere ikke ønsker å gjøre dette selv.