Avfukter, Spørsmål og Svar

Avfukter for krypkjeller og loft

Avfukter for krypkjeller og loft.
Med krypkjeller mener vi det ikke innredede rommet under huset ditt. Dette kan være innenfor en ringmur eller de store steinene huset ditt står på. Krypkjelleren er ofte vanskelig tilgjengelig, og du tenker ikke så mye over hvordan det er der nede. I krypkjelleren har du ofte mye fukt, og dette kan over tid gi mugg, råte og skade på huset ditt. Her kan du også ha radongass som kan stige oppover i huset og gi problemer i boligdelen av huset. I en krypkjeller er det viktig å ha kontroll på fuktigheten. Dette kan du få ved å sette inn en avfukter.

Siden krypkjelleren er vanskelig tilgjengelig kan du ikke gå ned hit hver dag og tømme en vannbeholder. Som regel har du heller ikke sluk her slik at du kan bli kvitt vannet via en slange. Det kan også være fare for frost i krypkjelleren, og vannet vil da kunne fryse. I krypkjeller anbefaler vi derfor en fastmontert sorpsjonsbasert luftavfukter med tørkerotor. Arida Pro er et godt valg for en krypkjeller. En Arida Pro avfukter trekker inn luft fra kjelleren, og tørker luften. Den tørre luften blåses tilbake til kjelleren, mens fuktigheten blåses ut av bygget som fuktig luft. Det er altså ikke noe flytende vann som skal tømmes eller som kan fryse om vinteren. En annen fordel med denne type avfukter er at noe luft blåses ut av bygningen. Da får du en tvungen ventilasjon som også hjelper til med å fjerne radon. Har du store problemer med radon bør du nok ha en egen løsning, men er det små radonproblemer så kan dette være et godt nok tiltak.

Denne type avfukter kan også brukes i andre kalde rom som loft, garasje, lagerlokaler, båter og lignende. Ta kontakt med oss om du lurer på noe, eller om du trenger hjelp til montering.

En Arida Pro kan i mange tilfeller godt plasseres utenfor det rommet som skal tørkes. Det kan være praktisk om du vil ha kontroll på maskinen uten å måtte krype inn i krypkjelleren. Da kopler du til slanger som som kan suge og blåse luft der du vil hente eller returnere luften.

Her kan du lese mer om teknologien bak industrielle sorpsjonsavfuktere.

Velg Arida S8 eller S12 om du vil tørke en liten kjeller.
Velg Arida S25 eller S35 om du vil tørke en stor kjeller, eller har store problemer.